Våra tjänster

Torstenssons Byggnads AB är ett byggföretag i Jönköping. Vi hjälper till med renoveringar ombyggnader och nybyggnationer.  Vi arbetar med konsulter redan i tidigt skede, allt för att ni som kunder ska få precis det bygget ni önskar.

På TBAB värderar vi kontakten med våra kunder. Detta resulterar i att vi bygger upp långsiktiga relationer genom kvalitet i det arbete vi utför.

Projektutveckling

Vi arbetar med konsulter redan i tidigt skede, allt för att ni som kunder ska få precis det bygge ni önskar uppnå.

Vi på TBAB har kompetens att vara er partner under hela processen, från ide till färdig byggnation; framtagning av förslag, idéstadium, förstudie och tidigt skede med samarbete med berörda konsulter. Kommer vi in i ett tidigt skede hjälper vi till med tekniska lösningar och materialval som håller ner produktionskostnaden. Vi håller i alla trådar åt er och har erfarenhet av att utföra entreprenader i samverkansform. Som exempel kan nämnas ombyggnader och tillbyggnader åt Nybergs Bil AB Jönköping och Nässjö. Ombyggnad och tillbyggnad Kongsberg Automotive AB i Mullsjö.

Medvetenhet i det vi gör

Det är viktigt att de material och metoder vi använder är bra för både människor och miljö. Vi bygger med ambitionen att det vi producerar hela tiden på oss alla. I det dagliga arbetet skall varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö, och förebygga eller minimera negativ miljöpåverkan.

Syftet med vårt miljöarbete är att ta vara på resurser och skapa byggnader som människor mår bra av att bygga och vistas i.

Miljöpolicy

TBAB producerar byggnader och tjänster med hänsyn till människor och miljö. Företagets medarbetare ansvarar gemensamt för att gällande lagar och förordningar efterlevs. Vår hänsyn skall ständigt förbättras i takt med företagets miljöutveckling.