Om- och tillbyggnad hos Theofils

Under 2010 genomförde TBAB en omfattade om- och tillbyggnad hos Theofils. En del av Theofils lager byggdes om samt utökades för att göra plats för lagerhissar. TBAB var totalentreprenör och skötte hela ombyggnationen. Under våren 2011 invigdes den nya lagerdelen där vi bland annat har höjt taket för att göra plats för de nya lagerhissarna.

Theofils har samarbetat med TBAB under flera år och är mycket nöjda med de arbeten som har utförts. Tidigare har TBAB bland annat byggt en stor kontorsdel med mötesrum samt en truckladdningshall.