Ombyggnation hos Corroventa i Bankeryd

När Corroventa i Bankeryd behövde expandera sin verksamhet stod man inför två val; bygga helt nytt, eller bygga till på befintlig fastighet. Man valde det senare.

Efter en bred upphandling, med totalt fyra inblandade intressenter, föll valet av entreprenör på Thorstenssons Byggnads AB.

– Prisbilden, engagemanget och sättet som Leif (Thorstensson) jobbar på gjorde att vi valde honom, berättar Mats Hult på Corroventa som var projektledare vid ombyggnationen.

Det fanns ytterligare en viktig faktor som spelade in. Ombyggnationen skedde mitt i hjärtat av Corroventas produktion – en produktion som var tvungen att fortgå under byggets gång.

– Leif presenterade en bra lösning på hur vi skulle kunna hålla produktionen igång samtidigt som lokalerna byggdes om, säger Mats Hult och fortsätter:

– Sen såg vi det även som viktigt att TBAB jobbar med lokala underentreprenörer. Då finns det en trygghet i flera led.

Totalt 2000 m2 berördes av ombyggnationen. Mats Hult framhåller att han och Corroventa är synnerligen nöjda med slutresultatet.

– Vi är jättenöjda. Det är ett stort lyft mot hur det var tidigare. Och vi är framförallt nöjda med att vi klarade av projektet inom tidsramen, och att vi kunde bedriva vår verksamhet under tiden.