Om företaget

Förtroende

Inget uppdrag är för litet för TBAB. Vi är angelägna att alla de uppdrag och entreprenader vi åtar oss sköts på ett professionellt sätt. Då vet vi att våra kunder känner trygghet och slutresultatet blir vad alla har förväntat sig.

Kompetens

Vi på TBAB är stolta över att säga att vi ligger långt fram i kompetenshöjning i företaget. TBAB har idag ett väl utvecklat IT-stöd som hjälper oss och våra kunder  att på ett enkelt och effektivt sätt samla uppgifter om varje specifikt entreprenadprojekt. Detta innebär för er som kund att ni får väl utarbetad dokumentation  och möjlighet att följa projektet och samtidigt få uppdatering om tid, materialåtgång samt eventuella justeringar som framkommer under byggnationens gång. Med andra ord; TBAB, kund och underleverantör har ett verktyg som gynnar hela projektkedjan från start till mål.

Nytänkande

Tiderna förändras och förutsättningarna med dem. För att kunna uppfylla de krav som ställs på oss som entreprenör måste kunskap och kompetens höjas. Byggbranschen är inget undantag. Idag ställs det stora krav på byggentreprenörerna. Även små och medelstora byggföretag måste besitta den kompetens beträffande byggledning och projektledning som till viss del endast de stora företagen besatt tidigare.

Detta är inte främmande för TBAB. Vi har under många år byggt upp ett sätt att arbeta där kontakten mellan byggherre, arkitekt, underleverantörer och TBAB som totalentreprenör sköts genom en effektiv och kunnig projektledning. Det kan man kalla ”förtroende, nytänkande och kompetens”.